Supervize

PhDr. Anton Polák nabízí profesionálům z oblasti zdravotnictví a jiných pomáhajících profesí integrativní individuální nebo skupinovou supervizi

Kontakt +420 603 512 301, anpolak@seznam.cz