Rorschachův test

Certifikovaný Základní kurz Rorschachovy metody (akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR) je součástí postgraduálního vzdělávání klinických psychologů v předatestační přípravě i po atestaci, ale svým obsahem a zaměřením je vhodný i pro psychology pracující mimo oblast zdravotníctví – poradenství, personalistika apod. V rámci kontinuálního poatestačního vzdělávání klinických psychologů je kurz hodnocen 84 kreditními body.

Kurz je rozvrhnutý do 2-3 semestrů, probíha v devíti setkáních s frekvencí obvykle 1 víkend za 6-7 týdnů (celkově 140 hodin) a účastníci dostávají možnost pracovat s protokoly z vlastní praxe. Kurz nabízí výuku práce s testem podle Komprehenzivního systému Johna E. Exnera a jeho specifickou součástí je i blok věnovaný práci s ROR u dětí a blok seznamující s příspěvky hlubinně psychologicky orientovaných kliniků (Paul Lerner, teorie objektních vztahů, dynamická neurozologie). Cílem programu je prohloubit celkovou kompetenci v práci s metodou, se zaměřením na principy kvantitativního i kvalitativního zpracování testového materiálu, rozvoj dynamického klinického myšlení a individualizaci přístupu v sestavování klinického nálezu.

Vedoucím a odborným garantem kurzu je PhDr. Anton Polák, polovina setkání je s účastí PhDr. Igora Obucha, klinického a forenzního psychologa a psychoterapeuta, popředního slovenského „rorschachisty.“

Vzhledem k tomu, že kurz je certifikovaný, jeho absolvování je podmíněno minimálně 85% účastí. Vzhledem k finanční náročnosti kurzu mají účastníci možnost platit formou splátek (před každým setkáním) a případné absence nahrazovat s jinou skupinou, která se setkává v mezičase.

Kurz se otevírá každý rok zhruba dvakrát a probíhá v Brně, v prostorech NCOaNZO (Vinařská 6), kde je pro mimobrněnské účastníky i možnost ubytování. Program začíná vždy v pátek ve 13:00 a končí v sobotu v 17:30.

Možnost přihlášení na e-mailové adrese: anpolak@seznam.cz.