Profil

PhDr. Anton Polák

Klinický psychologpsychoterapeut, provozovatel nestátního zdravotnického zařízení Klinicko psychologická praxe Gestalt, s. r. o., se sídlem v Brně (Královo Pole, Malátova 9).

Vystudoval psychologii na Univerzitě Komenského v Bratislavě, psychoterapeutické vzdělávání začal v 80. letech minulého století výcvikem v dynamické skupinové terapii (SUR) a později působil i jako trenér ve výcviku v skupinové terapii.

V 90. letech absolvoval, komplexní výcvik v Gestalt terapii s institutem Gestalt Associates Training Los Angeles (USA) a s institutem Gestalt Psychotherapy Training Institute (UK), který ukončil ceritifikátem (certifikát GPTI). Po roce 2000 absolvoval certifikovaný výcvik v supervizi s institutem The Iron Mill (UK).

Koncem 90. let spoluzaložil Dialog - Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii, kde působí jako trenér a supervizor. Mimo terapeutické, trenérské a supervizní činnosti vede postgraduální vzdělávací kurzy doma i v zahraničí (mimo jiné v Rorschachově metodě, Dynamické neurozologii, Fenomenologické psychologii), externě přednáší na Masarykově univerzitě v Brně, publikuje a věnuje se překladům z psychologické a psychoterapeutické literatury. Jako psychoterapeut je držitelem Evropského certifikátu psychoterapeuta (ECP).

Členství v odborných společnostech:

Kontakt: +420 603 512 301, anpolak@seznam.cz