Dynamická neurozologie

Přednáškový blok „Struktury osobnosti“ předkládá specifický model teorie osobnosti, který vychází z dlouholeté praktické zkušenosti několika stěžejních směrů dynamické psychoterapie (klasické psychoanalýzy, egopsychologie, selfpsychologie, teorie objektních vztahů a Gestalt terapie).

Model propojuje několik důležitých hledisk (vývojové, diagnostické, klinicko psychologické a psychoterapeutické) a tím nabízí propracovaný klinický nástroj použitelný zejména v psychoterapeutické praxi. Na základě rysů přítomných v obrazu fungování klienta model podává obraz osobností s hraniční osobnostní organizací (narcistická a hraniční porucha) a neurotickou osobnostní organizací (schizoidní, depresivní, obsedantní a hysterická struktura osobnosti). Model umožnuje orientaci v charakteristických osobnostních procesech, tj. v klíčových vývojových okolnostech zakládajících jádrový konflikt, typu obranného chování a charakteristických přenosových projevech a tím i volbu nejoptimálnější psychoterapeutické intervence a přístupu ze strany psychoterapeuta.

Možnost přihlášení na e-mailové adrese: anpolak@seznam.cz.